چهارشنبه 30 بهمن 1398 05:58
نوع خرید زریک فروش زریک

به منظور انجام معاملات در سامانه و فروشگاه زریک ارسال و ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامیست.

  •  اعطای ضمانت بانکی در قبال وجه مشتریان و تضمین پول مشتری از سوی بانک